Overzicht producten

Hèt product van Match & Mentor is het verbinden van ondernemers en/of managers om zo te stimuleren dat overdracht en uitwisseling van de kennis en ervaring plaatsvindt.

Match & Mentor biedt de volgende producten aan:

Mentoring: Een ervaren ondernemer of manager wordt als zakelijk gesprekspartner gekoppeld aan de ondernemer/ondernemende manager. In overleg en naar behoefte wordt een mentoringtraject vastgesteld. Vaak zien we dat 3 tot 6 ontmoetingen al voldoende zijn om de ondernemer of manager met sprongen vooruit te helpen.

Intervisie: Onder leiding van een ervaren begeleider en via een methodische aanpak staan deelnemers in groepjes van 6-8 stil bij door hen zelf aangedragen praktijkcases. Frequentie is doorgaans 4 maal per jaar.
Een waardevol instrument voor vergroten van kennis-en vaardigheid en persoonlijke ontwikkeling.

Mentorprogramma- en opleiding: Het samenstellen van een mentorprogramma of een mentoropleiding op maat. Lees verder »

Ondernemerspresentatie: Onze mentoren zijn inzetbaar om hun eigen ondernemerservaringen met een groep te delen.

 

producten