Werkwijze

De ondernemer die met een vraag aanklopt bij Match & Mentor krijgt een persoonlijke intake met een zeer ervaren matchmaker. Daarin wordt de vraag van de ondernemer van meerdere kanten bekeken. Vervolgens wordt de mentee gekoppeld aan de meest geschikte mentor. Na het kennismakingsgesprek bepalen zij gezamenlijk het aantal gesprekken en de frequentie daarvan.

Match & Mentor vindt dat contact met een mentor betaalbaar moet zijn. Per gesprek en abonnement wordt een vastgesteld bedrag gerekend. Voor de intake en de match betaalt de mentee eenmalig een vast bedrag.

Match & Mentormentoren zijn:
• Minstens tien jaar DGA (geweest) in het MKB
• Afkomstig uit uiteenlopende sectoren
• Positief kritische instelling
• Integer, discreet en onafhankelijk
• Toegankelijk
• Woonachtig in Nederland
• Vrouwen en mannen
• Minstens 45 jaar

Rol van de mentor
Iedere mentor is zorgvuldig geselecteerd en heeft aantoonbare ervaring met het mentorschap.
De mentor:
• Geeft de ondernemer feedback vanuit een positief kritische instelling.
• Stimuleert de ondernemer bedrijfsvraagstukken op een adequate manier te benaderen.
• Steunt de ondernemer bij het nemen van beslissingen en helpt de ondernemer met meer zelfvertrouwen het bedrijf te runnen.
• Stelt daarbij zijn eigen praktijkervaring, kennis en netwerk ter beschikking.

werkwijze